Jogi nyilatkozat

A www.fixconnect.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

A Fixconnect Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Fixconnect Kft. az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Fixconnect Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Fixconnect Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.fixconnect.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Fixconnect Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Károk

A Fixconnect Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Fixconnect Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Fixconnectnek elfogadja, hogy a Fixconnect Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Fixconnect Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A Fixconnect Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Fixconnect Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fixconnect Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Fixconnect Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.