Hálózatok

Hálózatépítés

Megbízható adatátviteli hálózat, passzív hálózati elemek

A strukturált kábelhálózat, a mai korszerű informatikai rendszerek alapja: 

A rendszer összes eszköze és szoftvereleme a kábelhálózaton keresztül lép kapcsolatba egymással, tehát csak jó minőségű kábelezéssel, szakszerűen megválasztott csatlakozókkal és szerelvényekkel képzelhető el, megbízható informatikai hálózat. Strukturált hálózat megtervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy a rendszer összetevői közül - a későbbi átalakítások során - a vezetékhálózatok változtatása, fejlesztése, a legkörülményesebb, ezért különösen fontos szempont a nyomvonalak pontos megválasztása a kábelezés precíz megtervezése.

A FixConnect Kft. szakemberei -20 éves tapasztalattal - kulcsrakész megoldást szállítanak a strukturált kábelezési ajánlatkérésre. A megvalósítási folyamat az ingyenes helyszíni telepítés felméréstől és az ezen alapuló tervezéstől kezdve a komplett kivitelezésig, a hálózat méréséig illetve a dokumentáció elkészítéséig bezárólag tart.

A strukturált hálózat felépítése (egy kis szakmai ismertető, közérthetően)

Strukturált hálózatoknál minden munkaállomást, szervert, nyomtatót vagy telefont önálló vezeték köt össze a központi rendezővel. Az említett berendezések ún. lengőkábellel csatlakoznak a végponti aljzatokhoz, melyek a falban, parapet csatornában vagy padlódobozban találhatók. A végponti csatlakozókat fali kábelek kötik össze a központi rendezővel.

Általában két kábel és két csatlakozó található minden végpontban, melyek közül egyet a számítógépes hálózat használ, a másikat pedig telefonos célokra tartják fenn. Irodákban célszerű 4-5 négyzetméterenként 1db ún. RJ45-ös aljzatot tervezni. Minden végpontot a rajta feltüntetett szám azonosít.

A fali kábel hossza legfeljebb 90m lehet a számítógépes jelek megfelelő elektromos paramétereinek biztosítása végett.

Az épületben található összes fali kábel a központi kábelrendezőkbe fut be, ahol azok rendezőpanelekre (patch panel) kerülnek kifejtésre. Ezeken a rendezőpaneleken kapcsolhatók össze - szintén lengőkábelekkel - az aktív hálózati eszközök meghatározott portjai az egyes dolgozói PC-k irányába induló kábelekkel, illetve itt rendezhetők össze a telefonközpont mellékei az épületben található telefonkészülékekkel. Ezzel a struktúrával jelentős mértékben nő a megbízhatóság, ugyanakkor egyszerűbbé válik a helyi hálózat kiosztása, illetve újrakonfigurálása. Egy munkahely költöztetésekor például elég néhány lengőkábel (patchkábel) átcsatlakoztatása a központi rendező (rack) szekrényben.

A központosított (más néven csillagpontos) rendszereknél egy esetleges meghibásodás következményei kevésbé súlyosak, mint a hagyományos busz vagy gyűrű topológiás rendszereknél, ahol egy vezetéket több eszköz is használ. Az egy vezetékszakasz - egy eszköz elrendezés az esetleges hibák feltárását és javítását is lényegesen leegyszerűsíti, ill. tartalék végpontok segítségével az átterhelés gyorsan biztosítható.

UTP kábelezés

A szó jelentése: árnyékolatlan csavart érpár.

Külső zavarok ellen védtelen adatátviteli közeg. Leggyakrabban alkalmazott kábeltípus az Ethernet hálózatokon. Az UTP kábel számos hálózatokban használt, 4 érpárból álló réz alapú átviteli közeg. Az UTP kábeleknek mind a 8 rézvezetéke szigetelőanyaggal van körbevéve. Emellett a vezetékek párosával össze vannak sodorva, így csökkentve az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia jeltorzító hatását. Az árnyékolatlan érpárok közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az egyes párokat eltérő mértékben sodorják. Maximális átviteli távolsága 100 m.

Viszonylagos olcsósága, könnyű telepíthetősége tette rendkívül népszerűvé az évek során. Előnyeként szolgál kis átmérője, mely által kevesebb helyet foglal a kábelcsatornákban. Hátrányaként említhető külső interferencia-források elleni viszonylagos védtelensége, valamint kis átviteli távolsága.

A kábel végein 8P8C (gyakran RJ-45-nek nevezett) csatlakozók találhatók, amellyel a hálózati interfészekhez csatlakozik. A kábeleket kategóriákba sorolják és CAT+szám típusú jelzéssel látják el.

A 10Base-T és 100Base-TX kábelek átvitelkor csak az 1, 2 (küldésre) és a 3, 6 (fogadásra) érpárokat alkalmazzák. 1000Base-TX szabványú átvitel esetén mind a 4 érpár részt vesz az adatátvitelben. Egy vezetéken maximum 125 Mb/s átviteli sebesség érhető el. A nagy mennyiségű adat átvitelét ráadásul duplex módon valósítják meg.

  • CAT1 - telefonkábel (hangátvitel, 2 érpár)
  • CAT2 - maximum 4 Mb/s adatátviteli sebesség érhető el vele.
  • CAT3 - 10 Mb/s az adatátviteli sebessége. Csillag topológiánál alkalmazzák, ethernet hálózatokban (Legacy Ethernet[10MB/s-os] közege).
  • CAT4 - max. 20 Mb/s adatátviteli sebességű.
  • CAT5 - 100 Mb/s adatátviteli sebességű, csillag topológiánál alkalmazzák, ethernet hálózatokban.
  • CAT5e, CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebesség.

Beszerelés szerint kétfajta kábeltípust különböztetünk meg, a lengőkábelt (patch-kábel) és a falikábelt. A megkülönböztetés alapját a kábelezés telepítésekor a különböző elhelyezkedésből adódó igények hozták létre. A lengőkábel külső védőburkolata kevésbé merev, mint a falikábeleké. A lengőkábel réz sodrony, míg a falikábel általában tömör réz ereket tartalmaz, emiatt a csatlakozó is eltérő.

Optikai hálózat

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog kilépni.

Ezt a tulajdonságot kihasználva az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális információ-továbbításra. A fényimpulzusoknak köszönhetően hatékonyabbak, mint a hagyományos rézvezetőjű csavart érpáras UTP-kábelek. A telekommunikációban jóformán minden hosszú távú gerinchálózat optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Monomódusú optikai kábellel akár 20km-es kábelhossz is megengedett. A nagyobb vezetékhosszak nagyobb flexibilitást adnak a tervezőknek a hálózatok építésénél, valamint az üzemeltetőknek is, mivel az üvegszál protokoll- és sávszélesség-független adatátvitelt tesz lehetővé.

A fémmentes optikai kábelek elektromágneses zavarral szemben érzéketlen átvitelt biztosítanak. Alkalmazhatók ipari környezetben, nagyfeszültségű kisülések közelében, erőműi berendezéseknél vagy akár nagyteljesítményű adóberendezések környezetében is.

Mivel az adatátviteli csatorna nem tartalmaz fémes elemeket, így nincs szükség földelésre, és a villámvédelem is garantált.

Adatvédelmi szempontból is kitűnő megoldás az optika, hiszen az üvegszál nem, illetve nagyon nehezen lehallgatható, így titkos, vagy nem publikus adatokkal dolgozó, azokat feldolgozó rendszerekben biztonságosan alkalmazható. (katonai célú felhasználásra vagy bankok, vállalatok adatkezelő rendszereiben ajánlott)

Az átviteli csatorna jellemzői megfelelő műszerekkel folyamatosan ellenőrizhetők, így a változások, illetéktelen hozzáférések ténye, vagy kábel sérülés esetén a hibahely pontosan meghatározható.

Tartalék szálak telepítésével és hullámhossz multiplexerek alkalmazásával a későbbi kapacitás-bővítések újabb kábelfektetés nélkül megoldhatók.

Az optikai vezetékek szakítószilárdsága igen nagy, ugyanarra a keresztmetszetre vetítve még az acélnál is nagyobb. E tulajdonságuk nagymértékben lerövidíti a kábelek behúzását a hosszabb szakaszokon.